Armstöd

Ur ergonomisk synvinkel är armstöd en av de viktigaste hjälpmedlen både för behandlande personal och patient. De kan avlasta och stabilisera i kritiska moment och ge förbättrad precision samt minska risken för utmattningsskador vid operativa ingrepp eller undersökningar.

Rinis armstöd är framtagna i samarbete med läkare och behandlande personal i Sverige och internationellt för att uppnå bästa möjliga arbetsresultat.


Välj Armstöd

Tillbaka till
Produkter eller Vårdområden

Operationsbord

Operatörsstolar mikrokirurgi

Operatörs- och assistentstolar

Instrumentbord

Undersökningsbord

Patientstolar

Armstöd

Rilis - säkerhet

QuickTight - flexibilitet

Övrig Ergonomi


Ladda ner Produktkatalog